บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นสื่่่อกลางสำหรับแลกเปลียนเรียนรู้ ของผู้สอนสายอาชีวศึกษา ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผุ้สอนสายอาชีวศึกษา กลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 รุ่นที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Project-Based Learning

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น